Contact Information

Shen Zhen Xian Rui Da International Ltd

Tel: 0755-84680504
Fax: 0755-28451585
Email: bencoyau@xiangruisz.com
Website: http://www.xiangruisz.com
Address: 4/F No.15, century industry park, Pinghu town, Shenzhen, Guangdong, China,
Post code: 518111

Xiang Rui (Hong Kong) Enterprise Ltd

Tel: 0755-84680504
Fax: 0755-28451585
Email: bencoyau@xiangruisz.com
Website: http://www.xiangruisz.com
Address: 401B No.15, century industry park, Pinghu town, Shenzhen, Guangdong, China,
Post code: 518111

Shenzhen MTZ Textile Co.,Ltd

Tel: 0755-84680504
Fax: 0755-28451585
Email: bencoyau@xiangruisz.com
Website: http://www.xiangruisz.com
Address: 401C No.15, century industry park, Pinghu town, Shenzhen, Guangdong, China,
Post code: 518111